Achtergrond

Nieuwe gevechtsvoertuigen voor Defensie samen met Frankrijk

Nieuwe gevechtsvoertuigen voor Defensie samen met Frankrijk : versterkte operationaliteit en meer Europese defensie

De Ministerraad heeft vandaag ingestemd met het voorstel van de Minister van Defensie, Steven Vandeput, om een project op te starten voor de aankoop van nieuwe gevechtsvoertuigen voor de Belgische landstrijdkrachten, in samenwerking met Frankrijk. Met 1,1 miljard euro gaat het over het grootste investeringsprogramma voor de landstrijdkrachten, aangekondigd in de strategische visie van de Minister. Deze verwerving gaat, in lijn met de principes van de strategische visie, gepaard met een revolutie inzake defensiesamenwerking voor onze Landcomponent. Het is namelijk de bedoeling om op basis van identieke Franse en Belgische gevechtsvoertuigen een partnerschap op te zetten. Het doel van dit partnerschap is dat België en Frankrijk onder andere een gezamenlijke organisatie zullen hebben en dat de opleiding, training en logistieke ondersteuning gezamenlijk georganiseerd zal worden. Zoals aangegeven in de strategische visie kan op deze manier de operationaliteit en de efficiëntie van de Belgische landstrijdkrachten versterkt worden en wordt er tegelijk gebouwd aan een meer Europese defensie van onderen uit (bottom up).

Deze nieuwe gevechtsvoertuigen worden momenteel ontwikkeld in het Franse Scorpion-programma en zullen in de plaats komen van de huidige Piranha- en Dingo-gevechtsvoertuigen. Er zullen 60 mediane gevechtsvoertuigen van het type “Jaguar” en 417 lichte gevechtsvoertuigen van het type “Griffon” worden aangekocht, inclusief communicatiemiddelen en wisselstukken. Deze voertuigen zullen de basisvoertuigen zijn voor de interwapen-gemotoriseerde capaciteit van de Belgische Defensie en eveneens gebruikt worden in een verkennings- en medische versie. Ze betekenen een enorme kwalitatieve stap voorwaarts en zullen de operationele inzet veiliger en efficiënter maken. De ingebruikname van de voertuigen is voorzien in de periode 2025-2030 maar het is de bedoeling om al op korte termijn te starten met het uitbouwen van het nauwe partnerschap met Frankrijk.

Quote Minister van Defensie, Steven Vandeput:

Met deze investering kiest de regering er expliciet voor om de bestaande gemotoriseerde landstrijdkrachten te moderniseren zodat deze het speerpunt kunnen blijven voor de Belgische inzet in het kader van de collectieve veiligheid. De nieuwe gevechtsvoertuigen zijn noodzakelijk om te kunnen blijven een rol spelen in operaties én om de individuele veiligheid van de militairen te kunnen garanderen.